012931

"Classic" əmanət

  • Əmanət, müqavilədə göstərilən müddətdən əvvəl çıxarıldıqda  faiz ödənilmir.
  •  Əmanətçiyə plastik kart hədiyyə olunur.
  • Əmanətin minimal məbləği: 500 000 AZN/USD/EUR. 

Müddət

Faizlər

AZN

USD

EURO

1 il

2 % (illik)

1.5 % (illik)

Razılaşma