012931

İnkasso

İnkasso -satıcının bankı tərəfindən alıcının bankı vasitəsilə alıcı tərəfindən ödənişə və ya trattaların akseptinə qarşı sənədlərin verilməsi/ötürülməsi üzrə bank xidmətidir. İnkasso borcun deyil, sənədlərin inkassasiyasıdır. 

SATICI üçün inkasso aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

Alıcı ödənişi edənədək və ya trattanı akseptə edənədək sənədlər alıcıya verilmir/ötürülmür;
Əməliyyat mürəkkəb və bağalı deyil. 

ALICI üçün inkasso aşağıdakı üstünlüklərə malikdir: 

Mallara görə ödəniş mallar gələnədək və ya hətta daha uzun müddətə təxirə salına bilər.