012931

Dövlət orqanları bələdiyyələrə

Cari və depozit hesabının açılması üçün dövlət orqanları,bələdiyyələr üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur: 

  1. Hesab açılması üçün ərizə;
  2. Dövlət büdcəsindən və Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsindən maliyyələşən təşkilatlara bank hesabının açılması üçün Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi yanında Baş Dövlət Xəzinədarlığının icazə məktubu;
  3. Bələdiyyənin nizamnaməsinin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti. Müvafiq dövlət hakimiyyəti orqanının aktı ilə təsdiq olunmuş nizamnamə (əsasnamə) əsasında fəaliyyət göstərən dövlət orqanı nizamnamənin (əsasnamənin) müvafiq aktla təsdiq olunduğunu subut edən sənədi təqdim edir;
  4. Dövlət qeydiyyatı haqqında sənədin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti; (bələdiyyələr üçün).
  5. Müvafiq dövlət sosial sığorta orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli; Müvafiq Verqi orqanı tərəfindən verilmiş Şəhadatnamə-dublikatın əsli; (hər hesab üçün verildiyi sonrakı gündən hesablanmaqla 10 gün ərzində qüvvədədir).
  6. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş imza və möhür numunələri vərəqəsi-2 nüsxədə;
  7. Imza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (orqinal möhürlə və əsli ilə düzdür qeyd olunmalıdır)
  8. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sürəti;