012931

Rəsmi nümayəndəliklərə

Rəsmi nümayəndəliklərə bank hesablarının açılması üçün aşağıdakı sənədlər təqdim olunmalıdır: 

  1. Hesabın açılması üçün ərizə;
  2. Xarici diplomatik və digər rəsmi nümayəndəliyin statusunu təsdiqləyən sənəd; (Azərbaycan dilinə tərcümə edilmiş və notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti)
  3. Notarial qaydada təsdiq olunmuş imza və möhür nümunələr vərəqəsi-2 nüsxədə;
  4. İmza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (original möhürlə və "əsli ilə düzdür" qeyd olunmalıdır)
  5. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlərin surəti ;