012931

Ailə kəndli təsərrüfatına

Ailə kəndli təsərrüfatına cari hesabın açılması üçün aşağıdakı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur: 

  1. Hesab açılması üçün ərizə;
  2. Müvafiq ərazi üzrə uçota alındığı bələdiyyə tərəfindən verilmiş vəsiqənin notariat qaydasında təsdiq edilmiş surəti;
  3. ailə kəndli təsərrüfatın başçısının şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd; (sənəddəki məlumatların hesabın açılmasına dair ərizədə və imza nümunəsi vərəqəsində göstərilənlərə uyğunluğu yoxlanılır, bankda saxlanılması üçün sənədin surəti çıxarılır və sənəd geri qaytarılır)
  4. müvafiq dövlət sosial sığorta orqanı tərəfindən verilmiş şəhadətnamə-dublikatın əsli;
  5. Notariat qaydasında təsdiq olunmuş imza və möhür numunələri vərəqəsi-2 nüsxədə;
  6. Imza nümunələrində təsdiq edilmiş şəxslərin vəzifəyə təyin olunması barədə daxili əmrin nüsxəsi; (orqinal möhürlə və əsli ilə düzdür qeyd olunmalıdır)
  7. Səlahiyyətli şəxslərin şəxsiyyəti təsdiq edən sənədlərin sürəti